TOERNOOI INFORMATIENederlandse handbalbond

Duitse handbalbond

Deense handbalbond

European handball federation

Hallo sportvrienden,

Het bestuur van Stichting Hunzetoernooien heeft de eer en het genoegen om het 54e Internationale handbaltoernooi te Gasselternijveen te organiseren.

Dit handbalfestijn zal plaats vinden op zaterdag 20 juni en op zondag 21 juni 2015. Op beide dagen zal op 18 grasvelden gelijktijdig worden gespeeld.

Gezien de vele positieve reacties, die wij in het verleden mochten ontvangen over het sportieve en gezellige verloop van de toernooien en het feit, dat vele verenigingen uit binnen- en buitenland reeds meer dan 25 maal hebben deelgenomen, twijfelen wij er niet aan, dat ook uw vereniging geïnteresseerd zal zijn voor deelname.

Ook in 2015 zal het toernooi weer worden georganiseerd door onze Stichting, waarbij wij weer verzekerd zijn van de medewerking van een groot aantal vrijwilligers, die in het verleden reeds vele malen hun steentje hebben bijgedragen, zodat wij ook voor het komende evenement weer garant kunnen staan voor een uitstekende organisatie.

Met ingang van 2008 moet iedereen van 14 jaar en ouder zich op het sportveld kunnen legitimeren.

Op zaterdag 20 juni 2015 wordt in de volgende leeftijdsklassen gespeeld:
- Meisjes en Jongens B jeugd : Geboren in 1998 en 1999;
- Meisjes en Jongens C jeugd *: Geboren in 2000 en 2001;
- Meisjes en Jongens D jeugd *: Geboren in 2002 en 2003;
- Meisjes en Jongens E jeugd *: Geboren in 2004 en 2005;
* Dit kan ook een mix-team zijn

Voor het leiden van de wedstrijden van dit jeugdtoernooi zullen geen Bondsscheidsrechters worden aangesteld. Deelnemende verenigingen dienen zorg te dragen dat per 2 aangemelde jeugdteam 1 scheidsrechter (ster) beschikbaar is. Hiervoor komen ook jeugdscheidsrechters (sters) en -leiders (sters) van de vereniging in aanmerking. Verder dienen voor dit toernooi spelerskaarten van de spelers en speelsters te worden meegebracht, zodat indien noodzakelijk controle door de wedstrijdleiding kan plaats vinden.

Aanvang van dit toernooi is om 9.00 uur en het eindigt om
± 16.00 uur.

Op zondag 21 juni 2015 wordt in de volgende leeftijdsklassen gespeeld:
- Dames en Heren senioren : Geboren in 1995 en eerder;
- Dames en Heren A : Geboren in 1996 en 1997;
- Dames en Heren B : Geboren in 1998 en 1999*.
*nieuwe mogelijkheid!!

De wedstrijden van dit toernooi beginnen om 9.00 uur en eindigen om ± 16.00 uur.

De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters (sters), welke door of namens het Nederlands Handbal Verbond zijn aangesteld. Met nadruk verzoeken wij u om uw verenigingsscheidsrechters te vragen zich op te geven voor het fluiten van wedstrijden tijdens ons toernooi. Deze scheidsrechters kunt u vermelden op het inschrijfformulier. Voor de spelers en speelsters van de dames-, heren-, A- en B-teams dienen spelerskaarten te worden meegebracht, zodat indien noodzakelijk controle door de wedstrijdleiding kan plaats vinden.

DOELSTELLING

Wij stellen ons tot doel om door middel van de organisatie van het toernooi, de handbalsport te promoten. Tevens bieden wij de deelnemende verenigingen de mogelijkheid om het handbalseizoen op een sportieve en gezellige wijze af te sluiten, het verstevigen van de reeds bestaande contacten, maar ook voor het maken van nieuwe.

Wij garanderen, tenzij overmacht ons tot het nemen van een andere maatregel dwingt, dat elk team, dat op zaterdag deelneemt, minimaal 4 wedstrijden van 2 x 12½ minuut zal spelen. De teams, welke op zondag aan het toernooi deelnemen, zullen minimaal 4 wedstrijden van 2 x 15 minuten spelen.

De teams worden naar gelang de door de verenigingen opgegeven sterkte ingedeeld.

INSCHRIJVING

Inschrijving voor deelname aan het toernooi is mogelijk tot uiterlijk 1 april 2015
.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de aanmelding van teams het bijgevoegde inschrijfformulier te gebruiken en dit in blokletters of met schrijfmachine in te vullen.

Wij verzoeken u om alleen teams aan te melden, waarvan u zeker bent, dat zij ook daadwerkelijk aan het toernooi zullen deelnemen. Elk jaar worden wij weer geconfronteerd met het feit, dat aangemelde teams op het laatste moment worden afgemeld, of wat nog veel vervelender is, zonder bericht te geven wegblijven. Dit stelt niet alleen de organisatie voor grote problemen, naast het vele werk wat dit met zich brengt, maar vaak worden hierdoor ook andere teams gedupeerd.

De aangemelde teams worden in volgorde van binnenkomst in het programma opgenomen. Het is daarom aan te bevelen, dat de aanmelding voor de genoemde inschrijvingsdatum plaats vindt. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Wanneer uw vereniging voor 1 mei 2015, geen bericht onzerzijds heeft ontvangen, dat uw vereniging of een aantal teams niet kunnen worden geplaatst, kunt u er verzekerd van zijn, dat de aangemelde teams in het programma zullen worden opgenomen.

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld voor de teams, welke voor het toernooi op zaterdag worden aangemeld, (jeugdtoernooi), bedraagt € 17,50 per team. Voor de teams, welke voor de zondag worden aangemeld, (senioren- en A-teams), bedraagt het inschrijfgeld
€ 22,50 per team
.

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan door storting of overmaking op ons banknummer NL76RABO0321120582 van de Rabobank te Gasselternijveen, t.n.v. de Stichting Hunzetoernooien en onder vermelding van uw verenigingsnaam.

Mocht tengevolge van zeer slechte weersomstandigheden het toernooi geheel of gedeeltelijk worden afgelast, waartoe slechts in uiterste noodzaak zal worden besloten, kunnen in verband met de hoge voorbereidingskosten, geen inschrijfgelden worden gerestitueerd.

RANDAKTIVITEITEN

Op vrijdagavond, 19 juni, een disco-avond worden georganiseerd in de feesttent op het sportveld. Op zaterdagavond, 20 juni, zal weer het traditionele toernooibal plaatsvinden met medewerking van een bekend dans- en showorkest, eveneens in de feesttent op het sportveld. De entree voor deze avond bedraagt € 6,- per persoon.

Verder bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het sportveldencomplex een fraai gelegen recreatiepark, met o.a. een verwarmd openlucht zwembad, waarvan men tegen betaling gebruik van kan maken.

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN

Voor teams, welke meerdere dagen naar het toernooi komen, zijn de volgende overnachtingsmogelijkheden.

A. In zelf meegebrachte tenten

Voor zover er genoeg ruimte beschikbaar is, kan op het sportveld gratis worden gekampeerd in zelf meegebrachte tenten. Hierbij moet het volgende in acht worden genomen: In geen geval mag met auto's en andere motorvoertuigen (campers) over de sportvelden worden gereden. Dit houdt in, dat bagage, e.d. in handkracht naar de daarvoor bestemde plaats moet worden gedragen. Wilt u op het inschrijfformulier aangeven met hoeveel tenten u denkt te komen.

B. In groepstenten, welke men via onze organisatie kan huren

Via onze organisatie kunnen groepstenten worden gehuurd, welke door ons worden opgezet en afgebroken. Men moet dan alleen luchtbedden en slaapzakken meebrengen. De kosten, welke wij moeten maken voor het huren van de tenten, worden aan de gebruikers doorberekend en bedragen € 5,00 per persoon per nacht. U kunt hiervan alleen gebruik maken met minimaal 15 personen of een meervoud hiervan.

N.B. OPGAVE VOOR 15 MAART 2015.

Eveneens maken wij u erop attent dat wegens ruimtegebrek om deze huurtenten te plaatsen wij als organisatie niet kunnen garanderen dat wij uw vereniging ten behoeve van de door u op te geven jongens en meisjes c.q. dames en heren gescheiden tenten kunnen aanbieden
.

Wanneer uw vereniging van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan verzoeken wij u dit op het inschrijfformulier kenbaar te maken met vermelding welke nachten en met hoeveel personen men wil overnachten. Tevens verzoeken wij u, het verschuldigde bedrag voor de huur van de groepstenten, gelijktijdig met het inschrijfgeld over te maken op het bovengenoemde rekeningnummer van onze stichting.

Het programma met reglement en eventuele verdere mededelingen kunt u omstreeks 5 juni 2015 tegemoet zien. Wij zien met belangstelling uw inschrijving tegemoet voor het komende toernooi, waar in het verleden reeds duizenden handballiefhebbers uit binnen- en buitenland te gast waren en veel plezier aan hun sport hebben beleefd. Hierbij gaan wij er nogmaals van uit, dat de aangemelde teams ook daadwerkelijk komen.

Met vriendelijke sportgroeten,H.T. Deuring (voorzitter Stichting Hunzetoernooien)


Klikt u hier voor het inschrijfformulier

HOME | INFORMATIE | GESCHIEDENIS | VERSLAG | BESTUUR

GASTENBOEK | ROUTE | LINKS | E-MAIL

WebDesign © HenkDolfing 2002-2013
Nederlandse handbalbondDuitse handbalbondDeense handbalbondEuropean handball federationWikipedia handbalNederlandse handbalbondDuitse handbalbondDeense handbalbondEuropean handball federationWikipedia handbalNederlandse handbalbondRecreatiepark de hunzeDeense handbalbondEuropean handball federationWikipedia handbal