TOERNOOI INFORMATIENederlandse handbalbond

Duitse handbalbond

Deense handbalbond

European handball federation

Hallo sportvrienden,

Het bestuur van Stichting Hunzetoernooien heeft de eer en het genoegen om het 55e Internationale handbal- en voetbal toernooi te Gasselternijveen te organiseren.

Dit handbal en voetbalfestijn zal plaats vinden op zaterdag 18 juni en op zondag 19 juni 2016. Op beide dagen zal op 18 grasvelden gelijktijdig worden gespeeld.

Sinds vorig jaar hebben we naast een handbaltoernooi ook een voetbaltoernooi georganiseerd. Gezien de vele positieve reacties zullen we ook komend jaar weer een voetbaltoernooi erbij organiseren. Door het sportieve en gezellige verloop van de toernooien en het feit, dat vele verenigingen uit binnen- en buitenland reeds meer dan 25 maal hebben deelgenomen, twijfelen wij er niet aan, dat ook uw vereniging geïnteresseerd zal zijn voor deelname.

Ook in 2016 zal het toernooi weer worden georganiseerd door onze Stichting, waarbij wij weer verzekerd zijn van de medewerking van een groot aantal vrijwilligers, die in het verleden reeds vele malen hun steentje hebben bijgedragen, zodat wij ook voor het komende evenement weer garant kunnen staan voor een uitstekende organisatie.

Met ingang van 2008 moet iedereen van 14 jaar en ouder zich op het sportveld kunnen legitimeren.

Op zaterdag 18 juni 2016 wordt er door de jeugd gehandbald en gevoetbald. De exacte leeftijdscategorieën kunt u vinden op het inschrijfformulier.

Voor het leiden van de wedstrijden van dit jeugdtoernooi zullen de scheidsrechters moeten worden aangeleverd door de deelnemende verenigingen. De verenigingen dienen per aangemeld team minimaal 2 wedstrijden te fluiten. Hiervoor komen ook jeugdscheidsrechters (sters) en -leiders (sters) van de vereniging in aanmerking. In het wedstrijdprogramma staat ook welke vereniging welke wedstrijd dient te fluiten.

Aanvang van dit toernooi is om 9.00 uur en het eindigt om
± 16.00 uur.

Op zondag 19 juni 2016 wordt er door de A-/B-jeugd* en senioren gehandbald en gevoetbald. De exacte leeftijdscategorieën kunt u vinden op het inschrijfformulier. *B-jeugd is alleen van toepassing bij de voetbal

De wedstrijden van dit toernooi beginnen om 9.00 uur en eindigen om ± 15.00 uur.

De wedstrijden worden geleid door bonds/vereniging scheidsrechters. Met nadruk verzoeken wij u om uw bonds/verenigingsscheidsrechters te vragen zich op te geven voor het fluiten van wedstrijden tijdens ons toernooi. Deze scheidsrechters kunt u vermelden op het inschrijfformulier. Mochten zich er niet voldoende scheidsrechters hebben aangemeld, dan zullen de overgebleven wedstrijden gefloten moeten worden door een leider/vrijwilliger.
Voor de spelers en speelsters op beide speeldagen dienen spelerskaarten te worden meegebracht, zodat indien noodzakelijk controle door de wedstrijd-leiding kan plaats vinden.

DOELSTELLING

Wij stellen ons tot doel om door middel van de organisatie van het toernooi, de handbal- en voetbalsport te promoten. Tevens bieden wij de deelnemende verenigingen de mogelijkheid om het handbal- en voetbalseizoen op een sportieve en gezellige wijze af te sluiten, het verstevigen van de reeds bestaande contacten, maar ook voor het maken van nieuwe.

Wij garanderen, tenzij overmacht ons tot het nemen van een andere maatregel dwingt, dat elk team, dat op zaterdag deelneemt, minimaal 4 wedstrijden van 2 x 12½ minuut zal spelen. De teams, welke op zondag aan het toernooi deelnemen, zullen minimaal 4 wedstrijden van 2 x 15 minuten spelen.

De teams worden naar gelang de door de verenigingen opgegeven sterkte ingedeeld.

INSCHRIJVING

Inschrijving voor deelname aan het toernooi is mogelijk tot uiterlijk 1 april 2016
.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de aanmelding van teams het bijgevoegde inschrijfformulier te gebruiken.

Wij verzoeken u om alleen teams aan te melden, waarvan u zeker bent, dat zij ook daadwerkelijk aan het toernooi zullen deelnemen. De aangemelde teams worden in volgorde van binnenkomst/betaling in het programma opgenomen. Het is daarom aan te bevelen, dat de aanmelding en het voldoen van het inschrijfgeld gelijktijdig plaats vindt. Dit om teleurstelling te voorkomen.

De aangemelde teams worden in volgorde van binnenkomst/betaling in het programma opgenomen. Het is daarom aan te bevelen, dat de aanmelding en het voldoen van het inschrijfgeld gelijktijdig plaatsvindt. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Wanneer uw vereniging voor 1 mei 2016, geen bericht onzerzijds heeft ontvangen, dat uw vereniging of een aantal teams niet kunnen worden geplaatst, kunt u er verzekerd van zijn, dat de aangemelde teams in het programma zullen worden opgenomen.

INSCHRIJFGELD

Dit kunt u terugvinden op het inschrijfformulier.

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan door storting of overmaking op ons banknummer NL76RABO0321120582 t.n.v. de Stichting Hunzetoernooien en onder vermelding van uw verenigingsnaam.

Mocht tengevolge van zeer slechte weersomstandigheden het toernooi geheel of gedeeltelijk worden afgelast, waartoe slechts in uiterste noodzaak zal worden besloten, kunnen in verband met de hoge voorbereidingskosten, geen inschrijfgelden worden gerestitueerd.

RANDAKTIVITEITEN

Op vrijdagavond, 17 juni, een disco-avond worden georganiseerd in de feesttent op het sportveld. Op zaterdagavond, 18 juni, zal een spetterend feestavond plaatsvinden met medewerking van een bekende (lokale) DJ, eveneens in de feesttent op het sportveld. De entree voor deze avond bedraagt € 6,- per persoon.

Verder bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het sportveldencomplex een fraai gelegen recreatiepark, met o.a. een verwarmd openlucht zwembad, waarvan men tegen betaling gebruik van kan maken.

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN

Voor teams, welke meerdere dagen naar het toernooi komen, zijn de volgende overnachtingsmogelijkheden.

A. In zelf meegebrachte tenten

Voor zover er genoeg ruimte beschikbaar is, kan op het sportveld gratis worden gekampeerd in zelf meegebrachte tenten. Hierbij moet het volgende in acht worden genomen: In geen geval mag met auto's en andere motorvoertuigen (campers) over de sportvelden worden gereden. Dit houdt in, dat bagage, e.d. in handkracht naar de daarvoor bestemde plaats moet worden gedragen. Wilt u op het inschrijfformulier aangeven met hoeveel tenten u denkt te komen.

B. In groepstenten, welke men via onze organisatie kan huren

Via onze organisatie kunnen groepstenten worden gehuurd, welke door ons worden opgezet en afgebroken. Men moet dan alleen luchtbedden en slaapzakken meebrengen. De kosten, welke wij moeten maken voor het huren van de tenten, worden aan de gebruikers doorberekend en bedragen € 5,00 per persoon per nacht. U kunt hiervan alleen gebruik maken met minimaal 15 personen of een meervoud hiervan.

N.B. OPGAVE VOOR 1 APRIL 2016.

Eveneens maken wij u erop attent dat wegens ruimtegebrek om deze huurtenten te plaatsen wij als organisatie niet kunnen garanderen dat wij uw vereniging ten behoeve van de door u op te geven jongens en meisjes c.q. dames en heren gescheiden tenten kunnen aanbieden
.

Wanneer uw vereniging van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan verzoeken wij u dit op het inschrijfformulier kenbaar te maken met vermelding welke nachten en met hoeveel personen men wil overnachten. Tevens verzoeken wij u, het verschuldigde bedrag voor de huur van de groepstenten, gelijktijdig met het inschrijfgeld over te maken op het bovengenoemde rekeningnummer van onze stichting.

Het programma met reglement en eventuele verdere mededelingen kunt u omstreeks 4 juni 2016 tegemoet zien. Wij zien met belangstelling uw inschrijving tegemoet voor het komende toernooi, waar in het verleden reeds duizenden handballiefhebbers uit binnen- en buitenland te gast waren en veel plezier aan hun sport hebben beleefd. Hierbij gaan wij er nogmaals van uit, dat de aangemelde teams ook daadwerkelijk komen.

Met vriendelijke sportgroeten,H.T. Deuring (voorzitter Stichting Hunzetoernooien)Klikt u hier voor het inschrijfformulier handbal

Klikt u hier voor het inschrijfformulier voetbal

HOME | INFORMATIE | GESCHIEDENIS | VERSLAG | BESTUUR

GASTENBOEK | ROUTE | LINKS | E-MAIL

WebDesign © HenkDolfing 2002-2013
Nederlandse handbalbondDuitse handbalbondDeense handbalbondEuropean handball federationWikipedia handbalNederlandse handbalbondDuitse handbalbondDeense handbalbondEuropean handball federationWikipedia handbalNederlandse handbalbondRecreatiepark de hunzeDeense handbalbondEuropean handball federationWikipedia handbal